Förslag på samarbete

Här är några av de områden jag ser att vi skulle kunna samarbeta inom. Vilka kan du se?

Stöd i verksamhetsutveckling

  • Projektledare
  • Bistå med kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Bistå med kunskap om förändringsprocesser och utveckling
  • Utveckling och förädling av arbetsprocesser

Grupp- och/eller individutveckling

Föreläsning eller utbildning

Yoga